23/2/13

Experiment a la cuina

Seguim amb les entregues dels experiments de la setmana de la ciència realitzats pels de 5è ( sento l' enderreriment). En aquest cas el primer vídeo ens expliquen  la reacció química entre la llet i un element àcid.; i en el segon com pintar amb llet.

1 comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...