L' Aula

Definició de l' aula de ciències:
És un entorn d‘ aprenentatge destinat a facilitar l’actualització científica i didàctica de les ciències, a les escoles d‘ Educació Infantil i Primària. La dotació comprèn diversos recursos materials, per a utilitzar dins i fora de l’aula, tant els d’ús quotidià com els específics de laboratori i eines TIC.
Què es pretèn
“ Desenvolupar la capacitat dels escolars d’utilitzar el coneixement científic per a identificar preguntes i obtenir conclusions, a partir d’evidències, amb la finalitat de prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix “.
                                                                      (OCDEC 2000)
Com
 1. Acompanyant l’alumnat en l’evolució de les seves idees, sobre els fets i fenòmens de l’entorn, per aproximar-los a les idees de la Ciència
 2. Vinculant el pensament científic a:
  –la solució de problemes
  –al desenvolupament de la curiositat,
  –a fer preguntes,a indagar...
 3. Afavorint processos d’aprenentatges globals, en la mesura que generen interrelacions, entre diverses àrees de treball.
 4. Diversificant les metodologies de treball.
 5. Passant del fer experiments (saber fer coses) a fer treball experimental amb tot tipus de materials (saber per què es fa i integrarho a la pròpia vida) implementant les TIC, on i quan convingui.
 6. Propiciant una organització d’aula que permeti la interacció del grup, el treball cooperatiu i el treball autònom individual.
 7. Realitzant treball experimental que permeti desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge significatius des de l’Educació Infantil.
 8. Adquirir procediments propis de la ciència: tècniques, mètode científic,...
( documentació del CDEC)
Com ens organitzem per a dur a terme els punts anteriors.
 • Tots els nivells, de de P-3 a sisè, duen a terme treballs d' experimentació lligats amb els interessos dels infants i els continguts a treballar.
 • Des de P-5 a sisè les experimentals es duen a terme a l' aula de ciències dins un horari establert a inici de curs i dins l' àrea de coneixement del medi. P-3 i P-4 les activitats són dins l' aula ordinària, tret d' algunes puntuals. 
 • Cada nivell té una programació trimestral d' experimentació relacionada amb els continguts a treballar de cadun d' ells.
 • Les sessions, majoritàriament són amb grups desdoblats, sempre que l' horari ho permet. 
 • Tret de cicle inicial que són les mateixes tutores que fan les experimentals, la resta de grups les porta una mateixa persona.
 • La programació és oberta, donant lloc al treball segons els interessos i propostes de l' alumnat.
 • Dins el treball experimental s' hi inclou el treball de l' hort i medi ambient.
Què hi ha a l' aula de ciències:
 • Materials d’ús quotidià.
 • Material específic de laboratori. 
 • Materials per a sortides i entorn natural. 
 • Eines TIC.
Tot el material està inventeriat ( tots els cicles tenen el llistat de l' inventari), a més d' estar etiquetat amb nom i imatge, per tal de facilitar la feina a qui hi accedeixi.
El material es pot treure de l' aula amb un registre de préstec.
Organització dels espais
Les consideracions i criteris a tenir en compte en l' organització dels espais són les següents:
 • Materials integrants de l’aula.
 • Relació d’agrupaments. 
 • Disposició de l’aula. 
 • Recursos per a la mobilització. 
 • Relació espacial professorat/alumnat. 
 • Condicions generals ( neteja , il•luminació, estat, adequació a les necessitats educatives, etc. ).

                                         Salvador Piera i Gabardó.
                                                      Dpt. de Didàctica de les Ciències          Experimentals i Socials.        

 Tenim:                            
 • Material de fàcil accès i agrupat segons àmbits.
 • Distribució de taules i cadires fàcil de mobilitzar en funció del tipus d' activitat i agrupament.
 • Material de rebuig i propi de laboratori , el suficient per a poder treballar en petit grup, parelles o tot el grup.
 • Racó dels éssers vius : els animals que tenim són adoptats per algunes classes, les quals s' encarreguen de la seva evolució i en tenen cura.
Normes de Treball
 1. Compartir-ho tot:, material, idees, dubtes,...
 2. Prendre les mesures de protecció necessàries: guants, ulleres,...
 3. Respectar el material en el seu ús i la seva neteja. 
 4. Netejar-ho tot i deixar endreçada l' aula.
 5. Parlar en un to de veu adequat.
 6. Acceptar les decisions de la majoria.
 7. Demanar torn de paraula i respectar la dels altres.
 8. Demanar ajut i ajudar a qui ho necessiti.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...